Suomalaisia referenssikouluja

Suomessa StandUp Koulu pöytiä testattiin kevään 2016 aikana.  Kokeilussa olivat mukana Kallahden peruskoulu ja Helsingin Yliopiston Viikin Normaalikoulu Helsingistä. Kiitos mukanaolosta!

Kiitos Mölndalin, Alingsåsin, ja Värnamon opettajille, oppilaille, rehtoreille, kouluhallinnolle ja koulujen kehittäjille, kun mahdollistitte tämän kokeilun.

 

44 kp ActiveS – oppilaspöytiä Tiirismaan lukioon Lahdessa

Tiirismaan lukio Lahdessa sai mahdollisuuden hankkia 44 kpl ActiveS – oppilaspöytiä keväällä 2018. Myös tässä koulussa päädyttiin työpöydän kokoon 70 x 50 cm. Oppilaat ovat kovasti mieltyneet uusiin t...


90 kpl ActiveS – oppilaspöytiä Kannaksen lukioon Lahdessa

Kannaksen lukio on noin 750 oppilaan aktiivinen lukio Lahden keskustassa. Keväällä 2018 panosti Kannaksen lukio suuressa mittakaavassa ActiveS – oppilaspöytiin ja liikkuvampaan työtapaan. Lahden kaupu...


Näse skola, Porvoo

Ruotsinkielinen ala-aste Näse skola Porvoossa toimii tällä hetkellä tilapäisissä opetustiloissa, mutta uuden Yhtenäiskoulun valmistuttua odottaa uusi koulu ja uudet hienot tilat.  Vielä ennen suuria m...


Piispanlähteen koulu, Kaarina

Piispanlähteen koulu on 660 oppilaan koulu  Kaarinassa, yhtenäiskoulussa toimii sekä alakoulu että yläkoulu. ”Kaarinan kaupunki on tehnyt päätöksen, että kaikki Kaarinan koulujen tulee olla mukana Li...


60 kpl ActiveS- oppilaspöytiä Tiistilän kouluun Espoossa

Tiistilän koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 720 oppilasta vuosiluokilla 1-10 sekä esiopetuksessa. Päätös myös yläkoulun liittämisestä Liikkuva Koulu hankkeeseen antoi Tiistilän koululle mah...


Gammelbacka skola i Borgå / Gammelbacka skola Porvoossa

Gammelbacka skola är en av de större svenskspråkiga skolorna  i Borgå, för elever i åk 1-6.Hösten 2017 skaffade Gammelbacka Skola i Borgå nya ActiveS-elevbord till klassrummen och ett flertal elev...


Nurmon lukio on 335 oppilaan matematiikkaa ja luonnontieteitä painottava lukio Seinäjoen kupeessa.

"Nurmon lukio on panostanut  liikkuvampaan työtapaan syksyn 2017 alussa. Lukiolaiset saavat korkeussäädettävien ActiveS - oppilaspöytien avulla luonnollista liikettä ja mahdollisuuden päästä staattise...


Pontuksen koulu, Lappeenranta

Pontuksen koulu Lappeenrannassa aloitti syyslukukauden 2017 uudessa upeassa koulurakennuksessa. Pontuksen koulussa on  noin 330  7-12-vuotiasta oppilasta, ja lapset pääsivät jo koulun suunnitteluvaihe...


Maunulan ala-aste, Helsinki

Maunulan ala-aste Helsingissä lähti kehittämään koulua liikkuvampaan suuntaan. Koulussa on noin 500 oppilasta ja StandUp Koulu oppilaspöydät sijoitettiin nyt kolmeen eri ekaluokkaan. 1-luokkalaiset ov...


Hyrylän yläaste, Tuusula

Hyrylän yläaste on n. 380 oppilaan koulu Tuusulassa. Koulu  päätti panostaa liikkuvaan työtapaan ja hankki StandUp Koulu oppilaspöydät kokonaiselle luokalle. Kaikki koulun (lk 7-9) oppilaat pääsevät k...


Kallahden peruskoulu

Kallahden peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1-9-luokat. Oppilaita koulussa on yhteensä noin 565. Eräs 4. luokka testasi viittä StandUp pöytää viiden viikon ajan, ja eräs erityisluokka test...


Helsingin Yliopiston Viikin normaalikoulu

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu on yksi Suomen vanhimmista kouluista. Vuodesta 1974 alkaen on koulu ollut osa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitosta ja koulu toimii harjoittelukoulun...


Borbackan koulu, Bor

Borlainen Borbackan koulu on alakoulu (luokat 1.–6.), joka sijaitsee keskellä kylää. Tämä Värnamon kunnassa sijaitseva koulu on rakennettu vuonna 1959. Yksi koulun viidensistä luokista sai kokeiltavak...


Toltorpin koulu, Mölndal

Mölndalilainen Toltorp on kunnallinen koulu, joka sijaitsee luonnonkauniilla pientaloalueella lähellä Safjälletin luonnonpuistoa ja Änggårdsbergenin metsää. Koulussa on oppilaita esikoululaisista viid...


Bosgårdin koulu, Mölndal

Mölndalilainen Bosgård on nykyaikainen koulu, joka haluaa edistää iloa, oppimista ja uskoa tulevaisuuteen. Bosgård on koulu, jossa on oppilaita esikouluikäisistä 6.-luokkalaisiin. Koulun 2. ja 5. luok...


Långaredin koulu, Alingsås

Långaredin koulu, Alingsås. Koulu on n. 130 oppilaan alakoulu (luokat 1.–6.). Henkilökunta ja oppilaat ovat olleet innoissaan kokeilusta ja koko koulu huokuu kehitystä. ”Olemme uudistaneet koulua erit...


Vittra Gerdsken, Alingsås

Alingsåsilaisen Vittra Gerdskenin koulun 5. ja 7. luokan oppilaat pääsivät syyslukukaudella kokeilemaan 10 oppilaspöytää ja mattoa hyvin tuloksin. Vittran koulun koordinoija Annika Nilsson on erittäin...


Gustav Adolfsskolan, Alingsås

Gustav Adolfsskolan on yksi Alingsåsin kolmesta koulusta, joka osallistui StandUp Koulun kokeiluun. Gustav Adolfsskolan on toiminut 1900-luvun alkupuolelta asti ja siellä opiskelee nykyisin n. 300 luo...


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år