Fysisk inaktivitet är nu den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. / GEN-PEP 16-11-17

Fysisk inaktivitet är nu den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. I kombination med dåliga matvanor är fysisk inaktivitet orsaken till att fler människor i världen idag dör till följd av fetma och övervikt än av undernäring.Dessutom pekar studier på att utvecklingen går åt fel håll. Barn och ungdomar är i betydligt sämre fysisk form nu, än vad deras föräldrar var i samma ålder.

Att vi rör oss för lite och äter för dåligt kanske inte låter så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen en av vår tids största folkhälsoproblem. @gen.pep #genpep

Se filmen GEN-PEP – Pep Talk by Stephen Hawking

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år