Hälsoarbete ger bättre skolresultat ur GP 180912

Hälsoarbete ger bättre skolresultat / Göteborgs Posten 18-09-12

Det finns ett tydligt samband mellan studieresultat och hälsa. Det kan handla om allt från yoga till pulsträning och rastlekar.
– Goda resultat leder till bättre hälsa och en god hälsa leder i sin tur till bättre skolresultat, säger Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Eva föreläste om elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling på Elevhälsans upptaktsdag på Svenska Mässan i Göteborg.
Läs hela artikeln här!

Källa: Göteborgs Posten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år