ActiveS - hjärnforskare föreslår idrottspaus varje timme i skolan

Hjärnforskare föreslår idrottspaus varje timme i skolan / SVT 20-05-07

Avbrott för högintensiv träning mellan lektionerna skulle förbättra skolresultaten, menar en amerikansk hjärnforskare.
– Inga vuxna skulle arbeta under de förutsättningar som gäller för elever i skolan idag, säger hjärnforskaren Charles Hillman.

Förväntningarna på barn som går i skolan är att de under långa perioder ska sitta tysta, koncentrerade och fokuserade. Det är orealistiskt att tro att de ska kunna lära sig eller prestera optimalt under sådana förhållanden, menar Charles Hillman vid Northeastern University i Boston, USA.

Läs mer och se inslaget här: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnforskare-foreslar-idrottpaus-varje-timme-i-skolan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år