Liikkuva Koulu / Skolan i rörelse - ett finskt projekt för ökad aktivitet i skolan.

“Skolan i rörelse” har varit finska regeringens spetsprojekt sen 2010

Liikkuva Koulu-programmet, som har stött skolor och kommuner i Finland för att främja en mer aktiv skoldag, är till ända. Programmet implementerades för 10 år sedan och verksamheten har fram till nu expanderats så att över 90% av alla finska skolor idag har en aktivare skoldag. Under 2016-2019 hade skolorna möjlighet att ansöka om extra stöd för sin Liikkuva Koulu-verksamhet. Trots att perioden nu är slut så kommer många kommuner att fortsätta med de viktigaste åtgärderna med hjälp av kommunens och skolornas egen finansiering.

Läs mer här:

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/liikkuva-koulu-ohjelma-jatkaa-tyota-aktiivisemman-koulupaivan-edistamiseksi

https://www.liikkuvakoulu.fi/svenska

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år