ActiveS Pressmeddelande Regeringskansliet

Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i skolan / Regeringskansliet 18-03-23

Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Därför får Skolverket nu i uppdrag att föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan.

– Barn som rör sig lär sig mer. Därför är det viktigt att det som länge har stått i läroplanen om att barn ska få röra sig varje dag faktiskt blir verklighet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Läs mer här!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år