Pep-rapporten Generation Pep

Pep-rapporten / Generation Pep 19-04-03

Ny stor hälsostudie visar att barn och ungdomar äter för dåligt och rör sig för lite

Idag släpps Pep-rapporten 2019, med resultatet av en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Undersökningen är unik genom att fler än 11 000 barn med deras vårdnadshavare deltagit, men även genom att den blir årligen återkommande.

I undersökningen kartläggs hur barn i åldrarna 4-17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

I Pep-rapporten 2019 kan vi bland annat se att:

  • Flickor rör sig mindre än pojkar och tonåringar mindre än yngre barn.
  • Endast fyra av tio barn har angett att de äter grönsaker varje dag.
  • En fjärdedel av barnen uppger att de endast har idrottsundervisning en gång i veckan.
  • Mer än var femte 7-9 åring sitter tre timmar eller mer framför skärm varje dag utanför lektionstid.
  • Barn till aktiva föräldrar rör sig mera.
  • Att hälsan i Sverige inte är jämlik och att socioekonomi, ålder och kön inverkar på barn och ungas hälsa.

Resultaten från rapporten bekräftar att vi står inför stora utmaningar i att nå de folkhälsopolitiska målen. För samhället innebär konsekvenserna av fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor kostnader på många miljarder årligen.

Läs mer om rapporten på Generation Peps hemsida.

Ladda ner rapporten som pdf.

Källa: Generation Pep

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år