Bosgårdsskolan, Mölndal

Bosgårdsskolan, Mölndal, är en modern skola som skapar goda förutsättningar för lust, lärande och framtidstro. Bosgårdsskolan är en skola för barn från förskoleklass till årskurs 6. På Bosgårdsskolan fick eleverna i årskurs 2 och 5 möjlighet att testa 4 bord vardera. “Eleverna får använda dem en vecka var, vi alternerar. Oroliga barn gungar gärna på stolen eller sitter och vrider sig. Att stå upp funkar väldigt bra för dem, de får lättare att koncentrera sig”, säger Ingrid Ahlén. Amanda Kober och Peter Hayes går i femte klass och har haft varsin vecka vid de nya ståborden. “Det är skönt att kunna höja och sänka dem så att det går att anpassa efter sin längd”, säger Amanda Kober.  “Och så att det går att sitta ner ibland, det blir lite friare. Jag står kanske tre av fem lektioner nu”, säger Peter Hayes.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år