ActiveS tävling Sveriges piggaste klassrum.

Samarbete med GEN-PEP / 17-11-14

ActiveS och Generation Pep inleder initiativet Sveriges Piggaste Klassrum för att inspirera till mer rörelse i skolan.

Svenska barn är minst aktiva i hela Norden*. Samtidigt visar forskning att aktivitet ökar barns förmåga till inlärning**. Skolan är en viktig aktör och arena för att nå barn och unga och för att inspirera till rörelse och sprida goda exempel lanseras tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum. Bakom initiativet står företaget ActiveS samt Generation Pep och Metro.

Tävling ska göra Sveriges klassrum piggare
Skolan kan fylla en viktig roll i att vända trenden och skapa livslånga, positiva vanor för barn och ungdomar. På många håll i landet görs redan bra saker för att skapa en mer aktiv studiemiljö. Det är dessa initiativ som tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum ska fånga upp och sprida till fler. Målsättningen är att skapa en idébank som alla skolor kan inspireras av.
– Vi vet att det görs bra saker i väldigt många klasser, men vi vill att det ska spridas till ännu fler. Barnen tillbringar väldigt mycket tid i skolan och därför är det angeläget att lyfta den här frågan och ge konkreta lösningar som aktiverar eleverna, säger Henrik Botha, affärsområdeschef på ActiveS.
Han framhåller också det positiva i att genomföra tävlingen med så starka samarbetspartners som Metro och Generation Pep.
– Vi delar samma målsättning och skolan blir en central plattform där vi kan nå alla barn och ungdomar för att i tidig ålder skapa goda vanor och få fler att röra sig mer.
Lenka Prokopec Karlberg, partneransvarig på Generation Pep säger följande om samarbetet:
– Vi är väldigt glada över att Matting genom ActiveS är en ny samarbetspartner till oss. Vi tror mycket på kraften i att genom tävlingen involvera barnen och deras fantastiska kreativitet och låta dem komma med sina bästa tips på hur de är aktiva i klassrummet. Vi hoppas att det ska komma in massor med bidrag, som vi sedan kan sprida till andra skolor. Här tror vi att vi tillsammans med ActiveS, bland annat genom tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum, har möjlighet att göra skillnad.

Om tävlingen
Sveriges piggaste klassrum är en tävling där klasser kan vinna 30 höj- och sänkbara elevbord från ActiveS. Tävlingen går ut på att lärare och elever tillsammans beskriver vad de gör idag för att skapa ett piggare klassrum. Man får skicka in max ett tävlingsbidrag per klass och varje bidrag får endast bestå av ett tips. Tävlingen pågår fram till 1 Mars 2018.

Följ tävlingen på:
www.piggasteklassrum.se
www.gen-pep.se
samt
www.metro.se

Om ActiveS
ActiveS – en del av Matting AB – arbetar aktivt för en bättre hälsa och goda vanor bland barn och unga. Konceptet StandUp Skola är utvecklat för att minska stillasittandet för elever. Barn som aktiveras genom att stå upp och arbeta i klassrummet förbättrar sin prestation. De minns bättre och får bättre koncentration och stresstålighet***.

Om Generation Pep
Generation Pep (GEN-PEP) är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

För ytterligare information
Henrik Botha, affärsområdeschef, henrik.botha@matting.se, 070-648 17 96
Marika Kehrer, kommunikationsansvarig Generation Pep, marika@genpep.se 070-368 55 23

* Enligt rapport beställd av Nordiska ministerrådet.
** Ökad fysiskt aktivitet ger bättre inlärning – Läs mer på Taylor & Francis Online (engelsk artikel).
***Standing up for learning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år