Pedagog Göteborg, Sveriges piggaste klassrum

Sveriges piggaste klassrum / Pedagog Göteborg 18-06-06

Drottninghögsskolan har vunnit pris för Sveriges piggaste klassrum.
Vad gör de då där? Och hur blir man piggast i Sverige?

Genom brain breaks pausgympa på lektionerna, hälsoråd, samarbete med föreningar, rastaktiviteter, utomhuspedagogik och en bred och allsidig idrottsundervisning inspireras eleverna till rörelse och bättre hälsa. De startade ett projekt de kallar Hjärna-puls-glädje, ett hälsoarbete som all personal på skolan är involverad i. De fokuserar på daglig rörelse och hälsofrämjande aktiviteter eftersom det finns ett starkt samband mellan god hälsa och en högre måluppfyllelse.

Läs hela artikeln här: https://pedagog.goteborg.se/skola-i-rorelse/2018/06/06/sveriges-piggaste-klassrum/

(Källa: Pedagog Göteborg)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år