nga vuxna sitter mer än 80-åringar

Unga vuxna sitter mer än 80-åringar / SVT Uppsala 18-02-03

Enligt befolkningsundersökningen Liv och Hälsa, som Region Uppsala tagit vara på, är unga vuxna mer stillasittande än 80-åringar.

Undersökningen, som genomförts regelbundet sedan 2000, skickas slumpmässigt ut till 18.000 invånare i länet som är 18 år och äldre. Enkäten består av ett 50-tal frågor om hälsa och olika vanor.

Läs mer här: www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/unga-vuxna-sitter-mer-an-80-aringar

Ladda ner undersökningen här: www.landstingetsormland.se/Forskningutveckling/Folkhalsodata/Befolkningsundersokningar-for-vuxna/Publikationer/

Övrigt:
Landstingen i Sörmland och Värmland samt regionerna i Uppsala, Västmanlands och Örebro län har regelbundet genomfört befolkningsundersökningar inom ramen för det länsövergripande samarbetet. Undersökningarna har genomförts 2000, 2004, 2008, 2012 och 2017. Undersökningarna är ett unikt underlag för kunskapsspridning, planering och styrning. Resultaten presenteras i olika former och sammanhang, från muntliga redovisningar och rapporter till vetenskapliga artiklar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 7-10 ggr/år